Română (România)French (Fr)Deutsch (DE-CH-AT)Nederlands - nl-NLEnglish (United Kingdom)
Lidmaatschap

 

 

 

 

Lidmaatschap     

        

De vereniging kent gewone leden en ondersteunende leden.

 

De gewone leden worden in de ledenvergadering vertegenwoordigd door twee gevolmachtigde afgevaardigden. Ieder lid van de EANLP benoemt twee afgevaardigden en twee vervangers en meldt deze schriftelijk aan bij het dagelijks bestuur aan.

 

Minstens één van de afgevaardigden moet deel uitmaken van het bestuur van de afvaardigende vereniging.

 

Ondersteunende leden kunnen zijn: natuurlijke personen, rechtspersonen en publiekrechtelijke lichamen met belangen, die met de verenigingsdoelen overeenstemmen, en die de vereniging wensen te ondersteunen. Ondersteunende leden kunnen toegelaten worden tot deelname aan de ledenvergaderingen. Ze hebben daarin echter geen stemrecht.

 

Nadere gegevens over het lidmaatschap en over hoe dit te verwerven vindt u via de hierna volgende link naar de vigerende Statuten van de EANLP e.V. (zie § 3): (link naar de pdf van de statuten)