Română (România)French (Fr)Deutsch (DE-CH-AT)Nederlands - nl-NLEnglish (United Kingdom)
Ethiek

  

De EANLP heeft conform § 3 B (3) van haar statuten de beroepscode van de DVWO overgenomen.

 

„Werteorientierung in der Weiterbildung e.V.“

 

 

 

 De Hoofdartikelen van deze beroepscode luiden:

 

 Artikel 1

 Docenten gaan bij hun beroepsuitoefening uit van een mensbeeld, dat past binnen het kader van de universele rechten van de mens. 

Artikel 2 

Docenten nemen deel aan de verdere ontwikkeling van onze maatschappij en onze wereld. 

Artikel 3 

Docenten houden zich aan hun persoonlijke en sociale verplichtingen jegens de deelnemers aan hun trainingen. 

Artikel 4 

Docenten zijn verplicht zich om bij verstrekken van informatie over hun trainingsaanbod zich te houden aan principes van waarheid, helderheid en vertrouwelijkheid. 

Artikel 5 

Het gedrag van docenten ten opzichte van elkaar kenmerkt zich door wederzijds respect, collegialiteit, oprechtheid en bereidheid tot samenwerken. 

Artikel 6 

De houding en werkwijze van docenten dient in overeenstemming te zijn met het aanzien van het beroep.

 

oorspronkelijke versie

 

 

Kwaliteitsnormen